eLIBRARY

Web Sitenizde Urününüzü Nasıl Anlatırsınız? (How Would You Describe Your Product on Your Website?)

Dünya,Turkey

Geçen yazımızda, internet sitelerinde ve her türlü geleneksel medyada ürün ve hizmetlerin hedef kitleye anlatımıyla ilgili genel zaafiyetten söz etmi_, bir web sitesinde veya basılı bir bro_ürdeki içeri_in, tüketici merkezli olarak nasıl kurgulanması gerekti_i konusu üzerinde duraca_ımızı belirtmi_tik. ... "Bu kö_eyi izleyenler, Mavi Okyanus Stratejisi'ni (MOS) yakından bilirler. Chan Kim ve R. Mauborgne'nin MOS'ta ayrıntılı olarak ortaya koydu_u "alıcı faydası haritası"yla ilgili "Pazarlama 3.0" kitabımıza da bir bölüm ayırmı_tık."
We use cookies to ensure you get the best experience on our website and continuing implies your consent - Read our full cookie policy Okay, don’t show me again